Finaler

Schema

Lördag
Valhalla
20+ Kvinnor

20+ Män



Söndag
Idrottshögskolan


Valhalla A



Scandic 2win Klotterjägarna Liseberg Goteborg&co