Tävlingsregler 

Till Göteborg Basketball Festival är alla klubblag välkomna. Enda förbehållet är att föreningen är registrerad hos sitt lands FIBA-anslutna basketbollförbund. I de länder där skolbasket är en tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund. Tävlingen inleds med ett gruppspel. Varje lag delas in i grupper om 4-5 lag där alla möter alla i en enkelserie. De två främst placerade lagen i gruppen går vidare till A-slutspel, övriga lag går vidare till B-slutspel. 

Arrangör 

Göteborg Basketball Festival arrangeras av Högsbo Basket. 

Spelregler 

Göteborg Basketball Festival spelas enligt beskrivna regler och riktlinjer i detta dokument. I övrigt gäller FIBA:s officiella tävlingsbestämmelser och regler. 

Klassindelning 

Göteborg Basketball Festival spelas i följande klasser: 
· 40+ (Födda 1983 och tidigare) 
· P20+/F20+ (Födda 2003 och tidigare) 
· P19/F19 (Födda 2004 och senare) 
· P17/F17 (Födda 2006 och senare) 
· P16/F16 (Födda 2007 och senare) 
· P15/F15 (Födda 2008 och senare) 
· P14/F14 (Födda 2009 och senare) 
· P13/F13 (Födda 2010 och senare) 
· EBB12/EBG12 (Födda 2011 och senare) 
· EBB11/EBG11 (Födda 2012 och senare) 

—————————————————————————————————————————— 
1. Representationsregler 
1.1 
Åldersklassen EasyBasket
: Förening ska vara registrerad basketförening i nationellt eller regionalt basketförbund. Spelarena i laget ska vara medlemmar i föreningen. 
Åldersklassen U13-U19:  Förening ska vara registrerad basketförening i nationellt eller regionalt basketförbund. Spelarna i laget skall vara medlemmar i föreningen. 
Åldersklassen U20+:  De svenska spelarna i 20+ & 40+ behöver inte vara medlemmar i samma basketförening däremot måste den förening de tillhör vara registrerad basketförening i nationellt eller regionalt basketförbund. Alla spelare måste dock vara medlemmar i en basketförening och ha licens för basketspel enligt SBBF. 

1.2 Ledare som följer med till turneringen måste ha fyllt 18 år. 
1.3 Till varje match får ett lag anmäla 12 spelare. Det kan vara olika spelare i olika matcher. Varje förening har rätt att använda spelare i flera lag, dock ej i samma åldersklass. 
1.4 Spelare får fylla så många år som åldersklassen anger under detta kalenderår (U13=max 13 år i år) förutom i åldersklassen 20+ & 40+ där gäller 20 år och äldre. 

I åldersklasserna Easy-Basket är inga överåriga spelare tillåtna utan godkänd dispens från GBF (se rubriken ”dispenser”) 
I åldersklasserna U13-U19 är inga överåriga spelare tillåtna utan godkänd dispens från GBF (se rubriken ”dispenser”). 
I åldersklassen 20+ får inga underåriga spelare medverka utan godkänd dispens från GBF. (se rubriken ”dispenser”) 
I åldersklassen 40+ får inga underåriga spelare medverka utan godkänd dispens från GBF (se rubriken ”dispenser”) 

1.5 Flickor får delta i spel med pojklag, pojkar får ej delta i spel med flicklag. 
1.6 Samtliga spelare skall vara registrerade i lagets anmälan via GBF:s anmälningssystem för att få delta i GBF. 

2. Tävlingsform 
2.1
 Gruppspel 
Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag där alla spelar mot varandra i enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 2 poäng, förlust ger 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt: 

1. Resultatet i inbördes möten mellan lagen som ligger lika. 
2. Målskillnad i inbördes möten mellan lagen som ligger lika. 
3. Det lag som har gjort flest poäng i inbördes möten mellan lagen som ligger lika 

2.2 Slutspel 
De två främsta placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel, övriga lag går till B-slutspel. Slutspel sker efter cupsystem, dvs. direkt utslagning vid förlust. 

3. Bollstorlek 
Matcherna i Göteborg Basketball Festival spelas med officiella inomhusbollar från Molten i följande storlekar: 

· Pojkar U15-U20+ spelar med stl. 7 
· Flickor U13-U20+ spelar med stl. 6 
· Pojkar U13-U14 spelar med stl. 6 

4. Spelprogram 
GBF förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. 

5. Matchställ 
5.1
 Speldräkter 

· Samtliga spelardräkter ska vara numrerade. 
· Numreringen ska finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match. 
· Om två lag har samma dräktfärg, så är det laget som är bortalag enligt programmet som skall byta. Vid ömsesidig överenskommelse kan hemmalaget byta färg. 

5.2 Vid match 
Det rekommenderas att alla lagen är färdiga och ombytta 20 minuter innan matchstart för att säkerställa att protokoll är ifyllt i god tid och matchen kan börja spelas på utsatt tid. 

6. Matchtid 
6.1
 Gäller för U13-20+ & 40+: 

· Samtliga matcher spelas 2×15 minuter ineffektiv tid, undantag sista 2 minuterna av 2:a halvlek, som spelas med effektiv tidtagning. 
· Klockan stoppas inte vid straffkast. 
· Om ställningen är oavgjord vid full tid, avgörs matchen med förlängning 2 minuter med effektiv tidtagning. Därefter ”Sudden Death” som börjar med uppkast och där första målet vinner. Pausen mellan full tid och förlängning är 2 minuter. 
· Varje lag har rätt till 1 time-out per halvlek. Time-out kan inte sparas in till nästkommande period utan anses förbrukad när perioden är färdigspelad. 
I övertidsperiod får bägge lagen varsin time-out att nyttja. 
· Domaren bedömer 24-sekunder. Domaren informerar när det är 10 sekunder kvar. 
· Byte kan ske vid varje avblåsning, domaren skall godkänna samtliga byten. Byte kan ej ske flygande. 
· Alla former av försvarsspel är tillåtet förutom i U13 och EB–klasserna, där zonförsvar inte är tillåtet. Helplanspress man mot man är tillåtet. 

7. Easy Basket 
Se EB regler i separat dokument 

8. Dispenser 

8.1 Gällande överåriga spelare i Easy Basket & U13-U19. De spelare som har fått åldersdispens i sitt distrikt skall även få spela i GBF med sitt lag MEN föreningen måste ansöka om dispens för sin spelare hos Göteborg Basketball festivals tävlingskommitté för att få ha med en överårig spelare i ett lag (max 1 år äldre än de övriga spelarna). Föreningen måste på goda grunder motivera varför spelaren skall få spela med yngre. Max 2 överåriga spelare per lag. 
8.2 Gällande underåriga spelare i U20+ gruppen. Det lag som vill ha med en underårig spelare spelare i åldersgruppen U20+ måste ansöka om dispens hos Göteborgs Basketball festivals tävlingskommitté för spelaren. Max två underåriga spelare per lag. 
8.3 Max två överåriga (U13-U19)/underåriga (U20+) spelare godkänds per lag. 
8.4 En dispensansökan kostar 200 SEK / spelare och skall betalas in innan dispensen handläggs. Sista ansökningsdag för dispenser är samma dag som sista anmälningsdag. 

9. Protester och bestraffningar 
9.1
 Eventuella protester lämnas skriftligt till respektive hallchef senast 15 min efter matchens slut, samtidigt som protestavgift på 500 SEK betalas (avgiften återbetalas om protesten godkänns). Protesten behandlas av tävlingsjuryn, vars dom inte kan överklagas. 
9.2 Utvisningar och varningar 

· Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.  OBSERVERA: att det är LAGETS ansvar att avstängda spelare EJ spelar. Laget blir automatiskt diskvalificerat om avstängd spelare tillåts spela. 
· Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov utvisning. 
· Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund. 

OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därmed förlorar laget matchen med 0-20. 

10. Walkover och avbruten match 
10.1
 Viktigt att alla lagen är i god tid till match, senast 20 min innan matchstart skall lagen vara på plats för ifyllning av protokoll. 
10.2 Lag som är försenade kommer att efterlysas snarast därmed är det av stor vikt att rätt kontaktnummer är registrerat i anmälan till GBF. 
10.3 Lag som inte har dykt upp innan 15 min efter matchstart räknas som uteblivet. Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-20 p om inte särskilda skäl föreligger. 
10.4 Vid upprepade uteblivande kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första företeelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen. 
10.5 För lag som helt uteblir från match utgår en WO-avgift på 1 000 SEK – denna avgift faktureras vid turneringens slut. Om särskilda skäl föreligger som gör att laget ej kan spela skall dessa skäl inkomma till tävlingskansliet som tar beslut i frågan. 
10.6 Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar tävlingsjuryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen. 

Tävlingsreglemente är uppdaterat 2022-10-14 
Ev. ändringar kan ske. 
Observera attdet är alltid den digitala versionen som är giltig, före utskrivet format.