New Caterer - Göteborg Basketball Festival

New Caterer

Skrivet av Carina Peleg 18 maj 2019 16:02


Nästa nyhet: IMPORTANT - NOT ALLOWED TO DUNK

Skrivet av 09 maj 2018 09:09
Its absolutely forbidden to DUNK in all gyms. Det är absolut förbjudet att DUNKA i alla hallar. Mvh Göteborgs Basketball Festival Managers Läs mer