Vi förbehåller oss rätten att flytta lag från en skola till en annan skola vid incheckningen.

För lag boende på skola är angiven ledare på deltagarförteckningen ansvarig för sina spelares uppträdande på skolan. Läs igenom ordningsföreskrifterna nedan.

Hos varje ungdomslag måste det sova minst 1 vuxen person. Även om det på varje skola finns logivärdar som tjänstgör dygnet runt är inte Göteborgs Basketball Festival personal ansvariga för de lag som sover i skolorna.

Lag från samma klubb ligger tillsammans i samma skola. Flick- och pojklag kan komma att dela rum. Deltagare måste ha med sig sovsäck och liggunderlag/madrass (max 90 cm).

Följande ordningsregler gäller:

  • Det är förbjudet att röka inomhus
  • Det är förbjudet att förtära och inneha alkoholhaltiga drycker. Deltagare som påträffas alkoholpåverkade alt. innehar alkoholhaltiga drycker kommer att avvisas från turneringen och laget avreser omgående hem
  • Det är förbjudet att laga mat i skolsalar och korridorer
  • På varje skola finns automatiskt brandlarm som är direktkopplat till räddningstjänsten dygnet runt. Falsklarm betalas av de som utlöst larmet
  • Respektive ledare ansvarar för sin trupp/förening samt är ansvariga för ev. skadegörelse som uppkommer i och på lokalerna och dess inredning
  • Det är förbjudet att studsa med bollarna inne i logiskolorna

Värdesaker

Lämna EJ värdesaker i omklädningsrum eller logiutrymme. Arrangörer frånsäger sig ansvaret för försvunna värdesaker.

Öppettider

Skolans entré låses kl. 00:00. På morgonen öppnas skolan kl. 06:30. Efter kl. 23:00 skall det vara tyst i logisalarna. Tänk på era basketvänner som vill sova.

Varje förening grovstädar sin logilokal före avresan och återställer klassrummet i det skick det var när ni anlände. Innan logilokalen lämnas ska logivärden godkänna städningen. Logilokalerna skall vara utrymda senast kl. 11:00 på söndag.

Försäkringar

Det är lagledarens ansvar att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Göteborgs Basketball Festival har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Göteborgs Basketball Festival är inte återbetalningsskyldiga för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå.