Trafikläget i Göteborg

I ett redan ganska ansträngt trafikläge i Göteborg pga bygget av Västlänken kommer även från den 22 april 2022 till oktober 2023 renoveringen av Tingstadstunneln påbörjas. Detta kommer påverka trafiken kraftigt. Här har vi samlat allt du behöver veta som trafikant och besökare i Göteborg.

Trafiken i Tingstadstunneln dubbelriktas

Från måndagen den 25 april klockan 05.00 till oktober 2023 – då renoveringen väntas bli klar – hålls endast ett körfält öppet i varje riktning genom Tingstadstunneln.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att arbeten ska starta i Tingstadstunneln och att trafiken därmed blir dubbelriktad i ena röret.

Den minskade kapaciteten i och kring tunneln kommer att ge kraftiga effekter på hela Göteborgs trafiksystem. Som bilist får du räkna med köer och längre restider – särskilt under rusningstid. Försök därför att köra på andra tider.

I vår artikel “Stor trafikpåverkan när Tingstadstunneln renoveras” får du veta mer om vilka tider som är värst och hur mycket längre din resa kan komma att ta. 

Kanske är du en av dem som till och med kan ändra färdsätt? Om du väljer att åka kollektivt så får du tänka på att vissa busslinjer har eller kommer att få ändrade körvägar.

Västtrafiks information om vilka busslinjer som påverkas och hur de kör istället.

Frågor och svar om trafiken i Tingstadstunneln.

Så kör du under renoveringen:

Under tiden som renoveringen pågår hänvisas E6-trafiken till Tingstadstunneln och all annan trafik (till/från Lundbyleden, E20, E45) leds om via Marieholmstunneln.

Under varje länk finns en karta som visar hur du kör på aktuell sträcka (se även film nedan).

E6 Oslo-E6 Malmö
E6 Oslo-E20
E6 Oslo-E45 Götaleden
E6 Oslo-E45 Karlstad
Lundbyleden-E20
Lundbyleden-E45 Karlstad
Lundbyleden-E45 Götaleden-E6 Malmö

För att reglera trafiken till ”rätt” älvförbindelse och för att underlätta framkomligheten under renoveringen stängs vissa anslutningar, se lista nedan. Klicka på länken för att visa karta.

 

Under dubbelriktningen kan du inte köra…

…från Lundbyleden till Tingstadstunneln och omvänt. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln.

…från Brunnsbomotet till Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln/E6 norrut (detta gäller sedan den 7 mars 2022).

…från Tingstadsmotet till Tingstadstunneln. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln via påfarten vid Salsmästaregatan.

…från Waterloogatan i Gamlestaden till Marieholmstunneln. Du hänvisas istället till en ny påfart från Marieholmsgatan.

…från E20 till E6 norrut via den så kallade ”Kakeltunneln”. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln.

…från E45 Götaleden/E45 Karlstad till Tingstadstunneln och omvänt. Du hänvisas istället till Mariehomstunneln.

…från Tingstadstunneln till E20 i Olskroksmotet. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln.

…från Olskroksmotet till E6 norrut (detta gäller sedan den 9 januari 2022). Du hänvisas istället till Ullevimotet.

 

Trafikverkets information om renoveringen av Tingstadstunneln.


Uppdaterades senast 2022-05-23