Till Göteborg Basketball Festival är alla klubblag välkomna. Enda förbehållet är att föreningen är registrerad hos sitt lands FIBA-anslutna basketbollförbund. I de länder där skolbasket är en tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund. Tävlingen inleds med ett gruppspel. Varje lag delas in i grupper om 4-5 lag där alla möter alla i en enkelserie. De två främst placerade lagen i gruppen går vidare till A-slutspel, övriga lag går vidare till B-slutspel. 

Arrangör 

Göteborg Basketball Festival arrangeras av Högsbo Basket. 

Spelregler 

Göteborg Basketball Festival spelas enligt beskrivna regler och riktlinjer i detta dokument. I övrigt gäller FIBA:s officiella Tävlingsbestämmelser och Spelregler. 

Klassindelning 

Göteborg Basketball Festival spelas i följande klasser: 
· 40+ (Födda 1984 och tidigare) 
· P20+/F20+ (Födda 2004 och tidigare) 
· P19/F19 (Födda 2005 och senare) 
· P17/F17 (Födda 2007 och senare) 
· P16/F16 (Födda 2008 och senare) 
· P15/F15 (Födda 2009 och senare) 
· P14/F14 (Födda 2010 och senare) 
· P13/F13 (Födda 2011 och senare) 
· EBB12/EBG12 (Födda 2012 och senare) 
· EBB11/EBG11 (Födda 2013 och senare) 

——————————————————————————————————
Licensregler/Representationsbestämmelser 

Åldersklassen U11-U19

Förening ska vara registrerad basketförening i nationellt eller regionalt basketförbund. Spelarna i laget ska vara licensierade spelare i föreningen.


Åldersklassen U20+/40+

De svenska spelarna i 20+ & 40+ behöver inte vara medlemmar i samma basketförening, däremot bör spelarna vara medlemmar i en basketförening.

Ledare som följer med till turneringen måste ha fyllt 18 år. 
Till varje match får ett lag anmäla 12 spelare. Det kan vara olika spelare i olika matcher. Varje förening har rätt att använda spelare i flera lag, dock ej i samma åldersklass. 
Spelare får fylla så många år som åldersklassen anger under detta kalenderår (U13=max 13 år i år) förutom i åldersklassen 20+ där det gäller 20 år och äldre. 

I åldersklasserna U11-U19 är inga överåriga spelare tillåtna utan godkänd dispens från Basketfestivalen (se rubriken ”dispenser”). Dispens kan ges till maximalt två ettårs överåriga/match.


I åldersklassen 20+ får inga underåriga spelare medverka utan godkänd dispens från Göteborg Basketball Festival (se rubriken ”dispenser”). Dispens kan ges till maximalt två underåriga/match (födda 2005 och senare).


I åldersklassen 40+ får inga underåriga spelare medverka utan godkänd dispens från Göteborg Basketball Festival (se rubriken ”dispenser”). Dispens kan ges till maximalt 2 underåriga/match, vilka skall vara 30 år och äldre (födda 1985-1994).

Flickor får delta i spel med pojklag, pojkar får ej delta i spel med flicklag. 
Samtliga spelare skall vara registrerade i lagets anmälan via Göteborg Basketball Festival anmälningssystem för att få delta i Göteborg Basketball Festival. 

NIU: Elever vid Nationell Idrottsutbildning har rätt att spela med den förening som de är licensierade för under säsongen.

RIG: Riksbasketbollgymnasium lag kommer inte att godkännas för spel i Basketfestivalen. Spelare från RIG har rätt att spela för sin moderförening. Moderförening är den förening spelaren var licensierad för säsongen innan spelaren började på RIG.

Okvalificerad spelare

Spelare som inte uppfyller licensregler/representationsbestämmelser enligt ovan är okvalificerad. Spelare som deltar i match som okvalificerad diskvalificeras från resten av turneringen. Lag som spelar med okvalificerad spelare förlorar den match/de matcher där okvalificerad spelare deltagit med 0-20.

Gruppspel 
Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag där alla spelar mot varandra i enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 2 poäng, förlust ger 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:

1. Resultatet i inbördes möten mellan lagen som ligger lika. 
2. Målskillnad i inbördes möten mellan lagen som ligger lika. 
3. Det lag som har gjort flest poäng i inbördes möten mellan lagen som ligger lika 

Slutspel 
De två främsta placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel, övriga lag går till B-slutspel. Slutspel sker efter cupsystem, dvs. direkt utslagning vid förlust. 

Spelprogram  
Göteborg Basketball Festival förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. 

Matchregler

Gäller för U13-20+ & 40+: 

 • Klockan stoppas inte vid straffkast. 
 • Samtliga matcher spelas 2×15 minuter ineffektiv tid, undantag sista 2 minuterna av 2:a halvlek, som spelas med effektiv tidtagning.
 • Om ställningen är oavgjord vid full tid, avgörs matchen med förlängning 2 minuter med effektiv tidtagning. Därefter ”Sudden Death” som börjar med uppkast och där första målet vinner. Pausen mellan full tid och förlängning är 2 minuter. 
 • Domaren bedömer 24/14-sekundersregeln. Domaren informerar när det är 10 sekunder kvar.

Time-outs
Varje lag har rätt till 1 time-out per halvlek.
Time-out kan inte sparas in till nästkommande period utan anses förbrukad när perioden är färdigspelad.
I övertidsperioden får bägge lagen varsin time-out att nyttja.  

Byten/försvarsspel

 • Byte kan ske vid avblåsning, domaren ska godkänna samtliga byten. Byte kan ej ske flygande.
 • Alla former av försvarsspel är tillåtet förutom i U13 och EB–klasserna, där zonförsvar inte är tillåtet. Helplanspress man mot man är tillåtet.

Easy Basket

Se EB regler i ett separat dokument

Bollstorlek/speldräkter

 • Samtliga spelardräkter ska vara numrerade. 
 • Numreringen ska finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match. 
 • Om två lag har samma färg på dräkterna, så är det laget som är bortalag enligt programmet som skall byta. Vid ömsesidig överenskommelse kan hemmalaget byta färg. 

Matcherna i Göteborg Basketball Festival spelas med officiella inomhusbollar från Wilson i följande storlekar:

 • Pojkar U15-U20/40+ spelar med stl. 7 
 • Flickor U13-U20/40+ spelar med stl. 6 
 • Pojkar U13-U14 spelar med stl. 6
 • Pojkar & Flickor U11+U12 spelare med stl. 5

Vid match
Spelarnamn och dräktnummer ska vara ifyllda i er anmälan (Cupmanager) innan turneringen börjar. Detta görs i er anmälan under lagets namn.
Lagen behöver vara färdiga och ombytta 20 minuter före matchstart för att säkerställa att protokollet är korrekt ifyllt i god tid och att matchen kan börjas på utsatt tid.

Dispenser
Gällande överåriga spelare i U13-U19. De spelare som fått ettårs åldersdispens i sitt distrikt ska även få spela i Göteborg Basketball Festival med sitt lag MEN föreningen behöver ansöka om dispens för sin spelare hos Göteborg Basketball Festival:s Tävlingskommitté för att få ha med en ettårs överårig spelare (maximalt ett år äldre än den aktuella åldersklassen). Föreningen behöver på goda grunder motivera varför spelaren ska få spela med yngre. Maximalt 2 ettårs överåriga spelare/match.

Gällande underåriga spelare i U20+/40+ gruppen. De lag som vill ha med en underårig spelare måste ansöka om dispens hos Göteborgs Basketball Festivals Tävlingskommitté för spelaren. Maximalt två underåriga spelare/match.

Max två överåriga (U13-U19)/underåriga (U20+) spelare godkänds per lag. 

En dispensansökan kostar 300 SEK / spelare och skall betalas in innan dispensen handläggs. Sista ansökningsdag för dispenser är den 21:a mars. 

Protester och bestraffningar 
Eventuella protester lämnas skriftligt till respektive hallchef senast 15 min efter matchens slut, samtidigt som protestavgift på 750 SEK betalas till Göteborg Basketball Festival swish nr 123 564 7797 (avgiften återbetalas om protesten godkänns). Protesten behandlas av Tävlingsjuryn, vars dom inte kan överklagas. 

Diskvalifikation och varningar

 • Diskvalificerad spelare avstängs automatiskt följande match i samma tävlingsklass. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.   OBSERVERA att det är LAGETS ansvar att avstängda spelare EJ spelar.
 • Tävlingskommittén kan också besluta om ytterligare avstängning vid händelse av en grov utvisning. 
 • Grova utvisningar kan rapporteras till berört Distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört Nationsförbund. 

OBS! Spelare som deltar i match när han/hon är avstängd anses vara okvalificerad och därmed förlorar laget matchen med 0-20. 

Walkover och avbruten match

 • Det är viktigt att alla lagen är i god tid till match, senast 20 min innan matchstart.
 • Lag som är försenade kommer att efterlysas snarast varför det är av stor vikt att rätt mobilnummer är registrerat i anmälan till GBF. 
 • Lag som inte är spelklart (fem spelare på planen) senast 15 min efter matchstart räknas som uteblivet. 
 • Lag som uteblir från match förlorar matchen med 0-20 om inte särskilda skäl föreligger. 
 • Vid upprepat uteblivande kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingskommittén kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första företeelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen. 
 • För lag som helt uteblir från match utgår en WO-avgift på 1 000 SEK – denna avgift faktureras vid turneringens slut. Om särskilda skäl föreligger som gör att laget ej kan spela skall dessa skäl inkomma till Tävlingskansliet som tar beslut i frågan. 
 • Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar Tävlingskommittén om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen. 

Tävlingsreglemente är uppdaterat 2023-10-12


Ev. ändringar kan ske. 
Observera attdet är alltid den digitala versionen som är giltig, före utskrivet format.