Välkommen på Europas största breddturnering i basket - vi vill att ni ska trivas och ha roligt tillsammans med era lagkamrater och andra deltagare under hela festivalens period och har tagit fram gemensamma ordningsregler. Under Göteborg Basketball Festival 2024 erbjuder vi er ett enkelt boende på skola. Klubben och laget kommer att bli placerade så långt det går på samma skola i befintliga salar. Flick- och pojklag kan komma att dela rum och alla deltagare måste ha med sig sovsäck och liggunderlag/madrass på max 90 cm bredd. 

Följande ordningsregler gäller:

 • Coach / lagledare behöver kontakta logivärden för att scanna det digitala Cup-Passet vid entren
 • Coach / lagledare ansvarar för att spelare och laget följer våra ordningsregler, samt bemöter logivärdar, funktionärer, andra lag med hövligt, respekt och i ett samförstånd att vi vill varandra väl - vi är tillsammans på Europas största basketturnering och behöver visa hänsyn på ett vänligt sätt för att allas trevnad under hela perioden för turneringen
 • Varje lag har en ansvarig vuxen och hos varje ungdomslag måste det sova minst 1 vuxen person som är ansvarig för att det laget följer ordningsreglerna i sovsalar, gemensamma utrymmen mm
 • Det är förbjudet att röka inomhus
 • Det är förbjudet att förtära och inneha alkoholhaltiga drycker. Deltagare som påträffas alkoholpåverkade alt. innehar alkoholhaltiga drycker kommer att avvisas från turneringen och laget avreser omgående hem
 • Det är förbjudet att laga mat i skolsalar och korridorer
 • På varje skola finns automatiskt brandlarm som är direktkopplat till räddningstjänsten dygnet runt. Falsklarm betalas av de som utlöst larmet
 • Respektive ledare ansvarar för sin trupp/förening samt är ansvariga för ev. skadegörelse som uppkommer i och på lokalerna och dess inredning
 • Lämna aldrig värdefulla föremål eller pengar i logisal eller skolan obevakat
 • Det är förbjudet att studsa med bollarna inne i logiskolorna
 • Uppstår skadegörelse i sovsalar eller gemensamma utrymmen kommer de kostnader faktureras den klubb det lag som orsakat skadan är med i 
 • Varje förening grovstädar sin logisal före avresan och återställer klassrummet i det skick det var när ni anlände
 • Logivärden behöver godkänna städningen av logisalen innan den lämnas
 • Logisalen skall vara utrymda senast kl. 11:00 på söndag, det är varje lags ledare som ansvara för att detta sker. Uppstår förseningar kommer de kostnaderna faktureras i efterhand av arrangören för de lag som orsakat förseningen.

Värdesaker
Lämna EJ värdesaker i omklädningsrum eller logiutrymme. Arrangören frånsäger sig ansvaret för försvunna värdesaker.

Öppettider
Skolans entré låses kl. 00:00. På morgonen öppnas skolan kl. 06:30. För allas trevnad ska det vara tyst kl. 23:00 i logisalarna. 

Försäkringar
Det är varje föreningens och lagledarens ansvar att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Göteborgs Basketball Festival har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Göteborgs Basketball Festival är inte återbetalningsskyldiga för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå  p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller p.g.a. myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Viktigt
För att vi ska kunna garantera val av boende behöver er betalning vara oss till handa senast 7 april. Vi har ca 6200 skolboenden och först till kvarn gäller.  Ni behöver boka Cup-Pass A för erat lags deltagare, inklusive ledare, coacher och lagledare.