Under 2023 har Göteborg Basketball Festival startat ett hållbarhetsarbete för att bidra till en hållbar framtid som en del i vårt idrottsliga engagemang, samt som en del av civilsamhället. Göteborg Basketball Festival vill arbeta aktivt med hållbarhetsarbete inom sociala-, ekonomiska- och ekologiska målsättningar för att vara en del av de globala målen i Agenda 2030. Vi vill kunna bidra till att utveckla Göteborg Basketball Festival till ett mer och mer hållbart evenemang inom dessa områden för varje år som går. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi alla bidra. 

Miljömål 2024:

  • Måltider – Vi arbetar aktivt med Göteborg Basketball Festivals mathantering. I allt från beställningar till portionsförpackningar för att bidra med minimalt matsvinn under turneringen.
  • Under Göteborg Basketball Festival erbjuder vi alla deltagare att köpa vårt framtagna Cup-kort. På detta ingår transport med Västtrafik och vi uppmuntrar alla lag som bor centralt och på gångavstånd till matsalar och hallar att promenera.
  • Vi ser över våra hallar kontinuerligt för att optimera resor med lokaltrafiken och spelschema. 
  • I Göteborg går det bra att cykla istället för buss – här är det möjligt att hyra cykel genom olika Styr & Ställ.

Digitalisering som en del av lösningen:

  • Vi jobbar aktivt mot att digitalisera våra tjänster på Göteborg Basketball Festival för att undvika att skapa trycksaker som skadar miljön vid framtagning och som har aktualitet under festivalen.

Då vi som organisation vill vara en stabil plattform för alla de människor som engagerar sig ideellt för att skapa basketmagi under fyra dagar tillsammans, vill vi bidra till att föregå med gott exempel för såväl liten som stor. På det viset kan vi skapa förutsättningar för att genomföra Göteborg Basketball Festival på ett hållbart sätt - även för kommande generationer.